Undangan Pembinaan dan Penerimaan Honorarium Pembantu Pengurus Barang

Kepada Yth.
1. Kepala TK Negeri Pembina
2. Kepala SD Negeri
3. Kepala UPTD SMP Negeri
4. Kepala UPTD SKB Grogol

Berikut kami sampaikan undangan Pembinaan dan Penerimaan Honorarium Pembantu Pengurus Barang

UNDANGAN SOSIALISASI PENGURUS BARANG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *