UNDANGAN PEMBINAAN DAN PENERIMAAN HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG

Kepada Yth.

1. Kepala UPTD Pendidikan TK dan SD;
2. Kepala UPTD SMP Negeri;
3. Kepala UPTD SKB Grogol;

Berikut kami sampaikan Undangan Pembinaan dan Penerimaan Honorarium Pembantu Pengurus Barang :

Undangan Pengurus Barang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *